Reklamacije i prigovori

Primjedbe i prigovori
U skladu sa čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, internet trgovina www.in-eternum.hr (In Eternum d.o.o.) Vam omogućuje
da svoje pisane primjedbe prigovore šaljete na e-mail: info@in-eternum.hr
Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u roku od maksimalno 15 dana.

Pitanja i Kontakt
Ako želite: pristupiti, ispraviti, izmijeniti ili brisati osobne podatke koje imamo o Vama, prijaviti žalbu, ili jednostavno želite više informacija,
kontaktirajte nas na info@in-eternum.hr ili putem pošte na adresu In Eternum d.o.o., Stanka Vraza 21, 42 000 Varaždin

Online rješavanje sporova
Temeljem Uredbe Europske unije o online rješavanju potrošačkih sporova, od 15. veljače 2016. na području cijele EU,
sve sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR (Online Dispute Resolution) platforme.
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.
Ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.),
možete ispuniti obrazac za žalbu u tri jednostavna koraka. Prigovor možete podnijeti ovdje.

NAČIN PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor
kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku
te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.

Prigovor se također može podnijeti:
– putem pošte na adresu: In Eternum d.o.o., Stanka Vraza 21, 42 000 Varaždin
Ili
– na e-mail adresu: info@in-eternum.hr

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, p
a stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

UPUTE O POSTUPKU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed.
Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti tvrtku In Eternum. do.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora
prije isteka roka i to putem obrasca za jednostrani raskid poslanog elektroničkom poštom.

KADA POTROŠAČ NEMA PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA?

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu tvrtki In Eternum d.o.o. neoštećenu,
nekorištenu i u originalnoj neoštećenoj ambalaži bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka navedenog roka poslao robu trgovcu.
Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domeni dostavne službe. Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta.

Tvrtka In Eternum d.o.o. dužna je bez odgađanja, a najduže u roku od 30 dana od primitka vraćene robe (ukoliko se pokaže da ista nema nikakvih znakova oštećenja ili korištenja) vratiti potrošaču plaćeni iznos ili zamijeniti proizvod, ovisno o zahtjevu kupca. Povrat novca bit će vraćen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu.

U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju In Eternum d.o.o. nije obvezan prihvatiti povrat takve robe.
U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, In Eternum d.o.o. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi se na stranici Pravila privatnosti.

Prigovor zbog skrivenih nedostataka na proizvodu

Kad se nakon primitka proizvoda od strane Kupca pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda (skriveni nedostatak), Kupac je dužan obavijestiti In Eternum d.o.o. bez odgađanja. Protekom zakonskog roka za isticanje prigovora zbog skrivenih nedostataka na proizvodu, računajući od dana preuzimanja proizvoda, Kupac gubi pravo na izjavljivanje prigovora zbog skrivenog nedostatka.

In Eternum d.o.o. će uvažiti prigovor Kupca zbog skrivenog nedostatka samo ukoliko se radi o tvorničkoj grešci ili anomalijama proizvoda koje se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja. Odobrenje radi zamjene robe, In Eternum d.o.o. procjenjuje posebno za svaki pojedini slučaj kupnje i prema vlastitoj procjeni.
Jednom ili više puta prihvaćena zamjena s Kupcem ili drugim kupcem neće se smatrati uobičajenom praksom poslovanja za naredne zamjene ili uobičajenom nepisanom praksom In Eternum d.o.o.

Svi nastali sporovi rješavati će se sporazumno, no ukoliko to neće biti moguće, sporovi će se rješavati pri nadležnom sudu u Varaždinu.

Shopping Cart