Pravila privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA

IN ETERNUM d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Stanka Vraza 21, OIB: 11296600828, kao voditelj obrade vaših osobnih podataka, koristi i štiti sve informacije koje Korisnici dostavljaju kada koriste web stranicu in-eternum.hr i naše ostale usluge, osobito u pogledu obrade osobnih podataka u pružanju svojih usluga.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).
Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Kako prikupljamo osobne podatke

Vaše osobne podatke, između ostalog, prikupljamo u sljedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate putem internetske stranice in-eternum.hr  kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše usluge, putem naše kontakt forme
 • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem kontakt forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici
 • ako nam naši partneri dostave vaše podatke na dozvoljen način
 • ako sudjelujete u nagradnim igrama koje organiziramo
 • ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Kako se vaši podaci mogu koristiti

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih osnova, a mi ovdje utvrđujemo osnove za upotrebu osobnih podataka koje prikupljamo putem internetske stranice.

Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog, legitimni interes, ugovorna obveza, zakonska osnova i suglasnost. Obradu na temelju legitimnog interesa koristimo za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim uslugama, u svrhu održavanja najviših standarda prodaje proizvoda iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih korisnika odmjerena su u odnosu na naš interes da obrađujemo podatke u navedenu svrhu.

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje usluge, prosljeđivanje podataka koji se tiču i odnose na isporuku robe, prijevoz i slično.

Suglasnost za direktni marketing, koju bi eventualno zatražili od Vas za korištenje istim, može se u bilo kojem trenutku povući.

Podliježemo zakonima Republike Hrvatske, kao i nadnacionalnim propisima, i dužni smo ih se pridržavati, uključujući pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.
Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i spriječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te poduzimamo sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Registracijom ili ispunjavanjem bilo koje kontakt forme na internet stranici in.eternum.hr,  zatražit ćemo privolu da obrađujemo vaše osobne podatke navedene u kontakt formi u određenu svrhu/e. Svrhe koje možemo istaknuti u kontakt formama zahtijevaju zasebnu privolu svake posebno.

Obvezujemo se čuvati privatnost vaših osobnih podataka te s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (679/2016) EU, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i drugim važećim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke korisnika i posjetitelja web stranice, ne smijemo i nećemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini našu zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati osobne podatke iz kontakt formi ili prikupljene putem kolačića, niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.), a koji služe za odgovaranje na upite Korisnika, statistiku te eventualnog slanja posebnih ponuda i newslettera, a po posebno pribavljenoj privoli.

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obvezujemo se pružati zaštitu vaših osobnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe dane privole ili legitimnog interesa, ugovorne ili zakonske osnove. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.

Informiramo Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te koristimo iste za marketinške kampanje isključivo po posebno pribavljenoj privoli.

Prema važećem nacionalnom i nadnacionalnom zakonodavstvu, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno se obvezujemo postupati s vašim podacima u skladu sa zakonom i dobroj vjeri, prikupljati podatke isključivo u točno određene i zakonite svrhe, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne privole, ne prosljeđivati osobne podatke državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu osobnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati točnost osobnih podataka; osigurati obradu osobnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka osobnih podataka Korisnika.

Vaša prava su sljedeća:

1) Pravo na pristup podacima – Imate pravo zatražiti informaciju obrađujemo li vaše osobne podatke, koje podatke obrađujemo te zatražiti pristup (uvid) vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko se radi o većoj količini podataka, mogli bismo zatražiti precizniju specifikaciju zahtjeva za dostavom određenih skupina podataka.

2) Pravo na ispravak – Ako uočite da o Vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke, ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak tih podataka odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

3) Pravo na brisanje (zaborav) – Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu pojedinih podataka, kada se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo da uvažite činjenicu da podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza ili drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

U svim situacijama kad je to moguće, sve vaše osobne podatke ćemo nepovratno izbrisati iz naših sustava te ostaviti samo općenite statističke podatke koji se nikako ne mogu povezati s vašim identitetom.

4) Pravo na ograničenje obrade – Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, ako sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su ti još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

5) Pravo na prenosivost podataka – Ako se obrada temelji na vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od vas dobili. Ako to zatražite, vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.

6) Pravo na prigovor – U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u bilo kojem trenutku imaš pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

7) Pravo na povlačenje privole – Ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih negativnih posljedica.

Za slučaj da više ne želite da više na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu: info@in-eternum.hr 

Mogli bismo Vas kontaktirati radi provjere autentičnosti zahtjeva.

U svakom trenu možete od nas zatražiti:

 • Mogućnost pristupa javnim internim aktima;
 • Potvrdu obrađuju li se podaci u odnosu na Vas te mogućnost pregleda osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane osobnih podataka;
 • Prosljeđivanje Vaših osobnih podataka koji su sadržani u sustavu pohrane podataka;
 • Pružanje popisa trećih osoba kojima su preneseni osobni podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu;
 • Pružanje informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje osobne podatke sustav pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade;
 • Pružanje informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu;
 • Objašnjenje tehničke ili logičko-tehničke postupke donošenja odluka ako obavlja automatizirano odlučivanje obradom osobnih podataka pojedinca.

Rok čuvanja podataka Korisnika predanih putem kontakt formi traje 5 (slovima: pet) godina, ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci brišu, dok se drugi podaci prikupljeni putem kolačića čuvaju sukladno Politici kolačića kako je navedeno za svaku zasebnu svrhu. Čuvamo osobne podatke dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim propisima u RH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.

U statističke svrhe podatke čuvamo neograničeno.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Ukoliko imate prigovore na obradu Vaših podataka, možete uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 4609 000

e-mail: azop@azop.hr

Scroll to Top